Consultancy

The table below provides an overview of my research projects at Dialogic. The topic column gives a general idea of what types of projects I have worked on. Most of my projects are related to science, such as the output of science (Science output) and conditions and potential of Open Science (Open Science). Several projects concern the interaction between science and policy, both as science to support evidence-based policy making (Policy research) as well as policies to sustain and support science (Science policy). I am furthermore active in projects related to higher education institutes and policies (Higher Education).

YearProjectClientPublicationTopic
current (v2)
2022 (v1)
Monitor Stimuleringsregeling Open en Online OnderwijsSURFHigher Education
current (since 2022)Onderzoek bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingenOCWaanpaklerarentekort.nl (2022)Higher Education
current (since 2021)Onderzoek Virtuele Internationale SamenwerkingsprojectenOCWdialogic.nl (2022)Higher Education
currentToekomstige effecten Edu-VOCWEducation
currentNulmeting en impactanalyse IBP-normenkader funderend onderwijsOCWEducation
currentEvaluatie ECOOMEWIPolicy research
currentOnderzoek uitwerking kennisveiligheid in het hoger onderwijs en onderzoekOCWScience policy
currentLandelijke digitaliseringsvisie mbo en hoOCWHigher Education
2022Evaluatie Uitvoeringsplan investeringen digitale onderzoeksinfrastructuurNWOScience policy
2022Verkenning infrastructuur voor regie over studiedataSURF/MBO Digitaalsurf.nlHigher Education
2022Evaluatie VABB-SHW en het convenant met de VLIREWIScience policy
2022Tussenevaluatie Open Oproep digitaal ErfgoedMondriaan Fondsmondriaanfonds.nlCulture
2022Verkenning externe informatiebehoeftenNWOOpen Science
2022Benchmarking monitoring en evaluatie omgevingsbeleidOMGvlaanderen.bePolicy research
2022Evaluatie Flanders MakeEWIPolicy research
2021-2022Verkenning impact digitalisering op wetenschappersOCWScience policy
2021-2022Verkenning tekstsuite voor geavanceerd digitaal onderzoekKBzenodo.orgCulture
2021-2022European Research Data LandscapeEuropean Commission DG Research & Innovationeuropa.euOpen Science
2021Stand van het Nederlands Digitaal Erfgoed: 1-meting Intensivering Digitaal ErfgoedOCWrijksoverheid.nlCulture
2021Evaluatie Upstream: Music x DesignStimuleringsfonds Creatieve IndustrieCulture
2021Evaluatie Upstream: MusicFonds PodiumkunstenCulture
2021Tussenevaluatie Versnellingsplan Onderwijs met ICTOCWrijksoverheid.nlHigher Education
2021Beleidsdoorlichting Onderzoek en WetenschapsbeleidOCWrijksoverheid.nlScience policy
2021Evaluatie PPS-toeslagregelingEZKrijksoverheid.nlScience policy
2021Digitale visie Platform WO2VWSCulture
2021Evaluatie Steunpunt Circulaire EconomieOVAM/EWIPolicy research
2021Study on factors impeding the productivity of research and the prospects for open science policies to improve the ability of the research and innovation systemEuropean Commission DG Research & Innovationeuropa.euOpen Science
2020-2021Feasibility study Open Knowledge BaseUNLuniversiteitenvannederland.nlOpen Science
2020-2021Portaal WaddenonderzoekWaddenacademiewaddenacademie.nlScience output
2020Impactmeting Stimuleringsregeling Open en Online OnderwijsSURFHigher Education
2020Veilig wi-fi voor bezoekers van openbare bibliothekenKBbibliotheeknetwerk.nlInnovation
2020Evaluatie wettelijke onderzoekstaken voedselveiligheidLNVrijksoverheid.nlPolicy research
2020Monitoring i-adaptWaterschap Rijn en IJsselInnovation
2020Brede verkenning toegevoegde waarde ruimtevaart voor NederlandEZKrijksoverheid.nlInnovation
2020Beschrijving en evaluatie Ruimteonderzoek in NederlandOCWrijksoverheid.nlScience output
2020Stand van zaken in de Nederlandse popsectorOCWrijksoverheid.nlCulture
2020Internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hboOCWrijksoverheid.nlHigher Education
2020Toekomstverkenning Kenniscentrum ApeldoornUniversiteit TwenteHigher Education
2019-2020De kennishuishouding van het WaddengebiedWaddenacademiewaddenacademie.nlScience output
2019-2020Evaluatie referentietaken VITOOMG/EWIPolicy research
2019Onderzoek domeinoverstijgende fraudeSZWLaw